CHI VIET

XAY DUNG CHI VIET

Liên doanh nhà thầu đã chính thức khởi công dự án vào ngày 24/06/2015 và dự kiến hoàn tất thi công sau 417 ngày.