CHI VIET

XAY DUNG CHI VIET

Nhà xưởng 013

- Mã hàng: Nhà xưởng 013
Lượt xem:

2284

Giá bán:

Liên hệ

1.GIA CÔNG CHẾ TẠO
- Nhà thép tiền chế, nhà bao( che), nhà kho
- Khung , giá đỡ các thiết bị công nghiệp
- Sàn tháo tác
- Hệ thống đường ống CN, Hệ thống thông gió
- Xe đẩy, xe kéo hàng hóa
- Máy móc TB thô sơ phục vụ xây dựng : xe rùa, xe thùng

2.DI CHUYỂN NHÀ MÁY  MỞ RỘNG NHÀ MÁY , NHÀ XƯỞNG
- Tháo dỡ và vệ sinh máy móc, dây chuyền
- Đóng gói và vận chuyển
- Lắp đặt tại vị trí mới