CHI VIET

XAY DUNG CHI VIET

nhà xưởng 010

- Mã hàng: NX 010 - chi viet
Lượt xem:

2254

Giá bán:

Liên hệ

Các Thông số Kỹ thuật

Nhà xưởng Chí Việt được thiết kế riêng theo yêu cầu của khách hàng. Các tham số cơ bản để xác định một nhà xưởng là:

Chiều dài nhà
Khoảng cách giữa cánh ngoài của cột hồi đến cột hồi phía đối diện được coi là chiều dài nhà. Chiều dài nhà bao gồm nhiều bước gian.

Chiều rộng nhà
Không phụ thuộc vào hệ thống khung chính, chiều rộng nhà được tính bằng khoảng cách từ biên ngoài của xà gồ tường bên cho tới mặt biên ngoài của xà gồ tường bên đối diện.

Bước gian ở biên
Là khoảng cách từ phía ngoài của cánh ngoài cột hồi tới đường tim của cột khung bên trong đầu tiên.

Tải trọng thiết kế
Nhà xưởng Chí Việt được thiết kế với các tải trọng tối thiểu sau:

  • Hoạt tải trên mái: 0,57kN/m2
  • Tốc độ gió thiết kế: 110km/h

Tải trọng phù hợp theo các quy phạm và tiêu chuẩn Hoa Kỳ mới nhất áp dụng cho nhà xưởng, trừ khi có quy định khác vào lúc báo giá.

Bước gian trong
Là khoảng cách giữa các đường tim của hai cột khung chính kề nhau. Bước gian thông dụng nhất là 6m; 7,5m và 9m. Có thể có bước gian tới 15m.

Chiều cao nhà
Là chiều cao mép mái, từ là từ tấm để cột khung chính đến điểm đỉnh phía ngoài của thanh chống mép mái. Có thể có chiều cao mép mái tới 30m. Khi cột được chôn thấp hoặc nâng cao so với nền nhà hoàn thiện thì chiều cao mép mái là khoảng cách từ mức nền hoàn thiện đến đỉnh của thanh chống mép mái.

Độ dốc mái(x/10)
Là góc của mái so với đường nằm ngang. Đô dốc mái thông dụng nhất là 0,5/10 và 1/10. Có thể làm độ dốc mái bất kỳ.