CHI VIET

XAY DUNG CHI VIET

Dự án kênh Tàu Hũ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ

05-04-2017 Lượt xem:101

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến của giai đoạn 3 khoảng 15.200 tỷ đồng, phần xây lắp 8.700 tỷ, đền bù giải tỏa 6.500 tỷ đồng.