CHI VIET

XAY DUNG CHI VIET

Dự án mở rộng nhà ga T2

08-12-2016 Lượt xem:189

Là nhà thầu đứng đầu liên danh của 5 nhà thầu trong nước và chịu trách nhiệm thi công toàn bộ kết cấu, kiến trúc, M&E và hạ tầng kỹ thuật với các thiết bị đặc chủng của sân bay. Trong đó, giá trị hợp đồng của Hòa Bình là gần 600 tỉ đồng, chiếm gần 55% tổng giá trị gói thầu.

Trung tâm triễn lãm

08-12-2016 Lượt xem:201

Khoảng 13 triệu hành khách mỗi năm, tăng 3 triệu hành khách so với công suất hiện nay.